Kvalitetspolicy

Lycksele Industriservice framgång bygger på samverkan mellan våra kunder, medarbetare och ägare. Alla våra mål ska bidra till att stärka denna samverkan. Vi bidrar till våra kunders framgång genom grundlig kunskap om deras behov genom mätning och ständig förbättring av vår förmåga att leva upp till dessa. Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och personalens motivation.  Vi har fokus på att uppfylla intressenters krav, minska slöserier och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet samt en bra lönsamhet över tid.

Ulf Backlund VD
Lycksele 141014